Facebook Pixel Code


Clinical Consulting Services, LLC adatvédelmi szabályzata

Utoljára frissítve: 2020. január 30.


Adatvédelem iránti elkötelezettség

Ez az adatvédelmi szabályzat az adatgyűjtési gyakorlatunkat ismerteti, és azt, hogy milyen választási lehetősége van azzal kapcsolatban, hogy adatait hogyan használjuk fel honlapjainkon: cssienroll.com, cssilifesciences.com, nexusinformatics.com, myclinicaltrial.com és más, a klinikai vizsgálathoz kapcsolódó, a klinikai vizsgálatok céljára általunk működtetett honlapokon. A Clinical Consulting Services, LLC (más néven CCS) vállalatnál kiemelten fontosnak tartjuk az USA Kereskedelmi Minisztériuma és az Európai Bizottság által kidolgozott Adatvédelmi pajzs elveinek betartását és az Adatvédelmi pajzsban való részvételt. Az Adatvédelmi pajzs program megismeréséhez és az Adatvédelmi pajzs jegyzék megtekintéséhez látogasson el a https://www.privacyshield.gov honlapra.


Kapcsolt vállalkozások

A CCS kapcsolt vállalkozásai a CSSi, a CSSi LifeSciences és a Nexus Informatics, amelyek szintén betartják az Adatvédelmi pajzs elveit és az általuk gyűjtött adatok típusára vonatkozó irányelveket.


EU-USA adatvédelem

A CCS betartja az USA Kereskedelmi Minisztériuma által az Európai Unió tagországaiból származó személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és megőrzésére vonatkozó EU-USA Adatvédelmi pajzs keretrendszert. A CCS tanúsítvánnyal rendelkezik az Adatvédelmi pajzs alapelveinek betartásáról. Ha a jelen adatvédelmi szabályzat és az Adatvédelmi pajzs elvei között bármilyen ellentmondás adódna, akkor az Adatvédelmi pajzs elvei a mérvadóak. Az Adatvédelmi pajzs program megismeréséhez és a tanúsítványunk megtekintéséhez látogasson el a https://www.privacyshield.gov honlapra.

A CCS vállalja, hogy együttműködik az EU adatvédelmi hatóságokkal (data protection authority, DPA), és betartja a hatóságok EU-ból továbbított humán erőforrás adatok munkaviszony kapcsán történő továbbítására vonatkozó ajánlását.

Az Adatvédelmi pajzs irányelvei általunk történő maradéktalan betartásának felügyelete a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság hatáskörébe tartozik.

Meg kell jegyeznünk, hogy bizonyos, korlátozott esetekben, ha minden más jogorvoslati lehetőség kimerült, az Adatvédelmi Pajzs Testület választott bíróságához fordulhat. Erről az eljárásról az Adatvédelmi pajzs honlapján a „Hogyan lehet panaszt benyújtani?” címszó alatt olvashat bővebb tájékoztatást.

A CCS-t kötelezhetik arra, hogy a hatóságok jogszerű kérésére személyes adatokat adjon át, többek között a nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési előírások teljesítése céljából.


Érdeklődés és panaszok

A CCS az Adatvédelmi pajzs elveivel összhangban kötelezettséget vállal az ön adatainak bizalmas kezelésével, valamint az ön személyes adatainak általunk történő gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos panaszok rendezésére. Az Európai Unióban élő személyek a jelen bizalmas adatkezelési szabályzattal kapcsolatos érdeklődés vagy panasz esetén először a CCS-hez forduljanak az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

  • 1. E-mailben: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 2. E-mailben: 443-455-1409
  • 3. Postai levélben: Clinical Consulting Services, 6958 Aviation Blvd., Suite H, Glen Burnie, Maryland 21061

A CCS ezenkívül kötelezettséget vállat arra, hogy az Adatvédelmi pajzs elvei tekintetében benyújtott, rendezetlen adatvédelmi panaszokat egy független vitarendezési mechanizmus keretében a Better Business Bureau Tanácsa által működtetett BBB EU PRIVACY SHIELD elé terjeszti. Ha panaszának beérkezését nem nyugtázzák időben, vagy ha panaszát nem rendezik kielégítő módon, további tájékoztatásért, illetve panasz benyújtásáért látogasson el a https://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers honlapra.

Továbbra is a CCS-t terheli az Alapelvek szerinti felelősség abban az esetben, ha megbízottja az Alapelvekkel ellentétesen végzi a személyes adatok kezelését, kivéve, ha a szervezet igazolja, hogy nem terheli felelősség a kárt okozó eseményért.


Gyűjtött adatok és azok felhasználásának módja

A CCS által gyűjtött adatok például a név, levelezési cím, e-mail-cím, telefonszám, az, hogy a felhasználó hogyan találta meg a honlapot, biometrikus adatok és más releváns információk a klinikai vizsgálatokhoz történő előzetes szűrés, a vizsgálat megismertetésére irányuló erőfeszítéseink mérése céljából és más, a klinikai vizsgálatok igényeihez kapcsolódó okokból. Csak akkor gyűjtünk önről adatokat, ha ön azokat önként a rendelkezésünkre bocsátja.


Adatbiztonság

A CCS észszerű intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok elvesztéssel, visszaéléssel, jogosulatlan hozzáféréssel, átadással, módosítással és megsemmisítéssel szembeni védelmét. A gyűjtött adatok védelmét az adatok megóvását és biztonságát biztosító eljárások bevezetésével biztosítjuk. A CCS nem tudja garantálni az interneten lévő vagy interneten át továbbított adatok biztonságát.


Nyomon követési technológiák/sütik

A legtöbb honlaphoz hasonlóan a CCS automatikusan gyűjt adatokat, amelyeket eltárol. Ilyen adatok lehetnek az IP-címek, a böngésző típusa, az internetes szolgáltató, a küldő/kilépési oldalak, az operációs rendszer, a dátum-/időbélyegző és/vagy a kattintási adatok. Az ily módon automatikusan gyűjtött adatokat nem kapcsoljuk össze más olyan adatokkal, amelyeket önről gyűjtünk.

Ezen a lapon „sütiket” használunk. A süti a látogató merevlemezén tárolt adat, amely segíti önt a honlapunk elérésekor, és segít azonosítani a honlapunkra visszatérő látogatókat. A sütik segítségével megismerhetjük azt, hogy felhasználóinkat mi érdekli, érdeklődési körüket megcélozhatjuk, ezáltal kedvezőbb élményt biztosíthatunk számukra, amikor felkeresik honlapunkat. A süti soha nincs összekapcsolva semmilyen személyazonosításra alkalmas adattal a honlapunkon. A mások által használt sütikhez nem férünk hozzá, és azok fölött nincs rendelkezési jogunk. Ha nem szeretné, hogy sütik segítségével adatokat gyűjtsünk, akkor a legtöbb böngészőben egyszerű módon elutasíthatja vagy elfogadhatja a sütik használatát; azonban megjegyezzük, hogy a sütikre szükség lehet ahhoz, hogy honlapjainkon hozzáférjen bizonyos funkciókhoz.


Harmadik felek

Honlapunk más honlapokra (többek között a Facebookra, a Twitterre és a Google-ra) hivatkozásokat tartalmaz, amelyek adatvédelmi gyakorlata eltérhet a CCS gyakorlatától. Ha ezeken a helyeken személyes adatot ad meg, akkor azokra az adott webhely adatvédelmi politikája érvényes. Célszerű minden olyan honlap adatvédelmi nyilatkozatát elolvasni, amelyet meglátogat.


Személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítésének és törlésének joga

Az Adatvédelmi pajzs biztosítja önnek a jogot arra, hogy személyes adataihoz hozzáférjen, azokat helyesbítse vagy töröltesse. Ilyen kérés esetén forduljon hozzánk a következő címen:

  • Clinical Consulting Services, LLC
  • 6958 Aviation Blvd., Suite H
  • Glen Burnie, MD 21061 USA
  • Telefonszám: 443-743-3528
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Választási lehetőség

Ön azt választotta, hogy adatait megadja és elküldi. Adatait semmilyen más célra nem használjuk fel azon kívül, amelyre azokat eredetileg kaptuk, illetve amelyeket ön engedélyezett.


Potenciális felelősség harmadik feleknek történő továbbküldés esetén

A CCS mindenkit arra bátorít, hogy harmadik felekkel szemben körültekintően járjon el személyes adatainak kezelése terén. Ha a CCS megállapítja, hogy személyzetének bármely tagja megsértette ezt a szabályzatot, akkor vele szemben fegyelmi eljárást indít, amely adott esetben a munkaviszony megszüntetését is maga után vonhatja. A CCS a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően kivizsgál minden, a személyes adatok felhasználásával és átadásával kapcsolatos panaszt és vitát és megkísérli azok rendezését.


Kiskorúak

A CCS tudatosan nem gyűjt adatot 18 évnél fiatalabb személytől, és 18 éves kor alatt senki sem adhat adatokat a CCS-nek. Ha ön 18 évesnél fiatalabb, kérjük, ne próbáljon meg adatot – mint például név, cím, telefonszám vagy e-mail cím – küldeni saját magáról nekünk.


Eladás, összeolvadás, csőd vagy üzleti tevékenység átadása esetén

A CCS fenntartja a jogot, hogy az információkat tartalmazó adatbázisát átadja más jogi személynek a CCS eladása vagy azzal történő összeolvadása esetén. A CCS adatvagyonát megszerző jogi személy köteles írásban kötelezettséget vállalni arra, hogy az adatokat kizárólag engedélyezett célokra használja fel, és csak abban az esetben, ha a jogi személy vállalja, hogy az ön adatait a jelen Adatvédelmi szabályzat betartásával kezeli.


A szabályzat módosítása

Ezt a szabályzatot rendszeresen felülvizsgáljuk annak biztosítása érdekében, hogy adatgyűjtési gyakorlatunk mindig naprakész legyen. Ezen a lapon mindig közzétesszük az aktuális dátumot, ezért kérjük, időnként látogasson el ide, hogy tájékozódjon legfrissebb szabályzatunkról.

 


A CSSi standard projekt honlap felelősséget kizáró nyilatkozata

Felelősséget kizáró nyilatkozat

A Clinical Consulting Services, LLC és annak leányvállalatainak és kapcsolt vállalkozásainak honlapjai ismeretterjesztésre és a felhasználók tájékoztatására szolgálnak. Honlapjaink nem nyújtanak orvosi szolgáltatásokat, és nem adnak konkrét orvosi tanácsot. Nem helyettesítik az egészségügyi szakemberek által nyújtott szolgáltatásokat, és nem használhatók akként, ami késleltetné az egészségügyi szakemberek által nyújtott szolgáltatások igénybevételét. Kérjük, forduljon képzett egészségügyi szakemberhez diagnózis felállítása és kezelés céljából, és hogy választ kapjon személyes kérdéseire.

Amikor ellátogat erre a honlapra, előfordulhat, hogy személyes és egészségi állapottal összefüggő kérdéseket teszünk fel, ha érdekli a klinikai vizsgálatban való részvétel lehetősége. Azáltal, hogy adatokat szolgáltat saját magáról, többek között érzékeny adatokat, mint például egészségi állapottal összefüggő vagy orvosi információkat, a honlap használata jobb élményt biztosíthat az ön számára. Ha az alábbiakban a „Beleegyezem” négyzetet jelöli be, akkor engedélyezi, hogy a CSSi az ön által számunkra megadott adatokat megossza, és adatait a klinikai vizsgálatban részt vevő helyi orvosi rendelőnek továbbítsa.

Csak olyan adatokat gyűjtünk, használunk fel és adunk át önről, amelyek szükségesek kérésének teljesítésére, illetve a fentiekben leírtak céljára. Ön tudomásul veszi, hogy az ön által megadott adatokra honlapunk adatvédelmi irányelvei érvényesek.